Arna Zoo med oppgang i pandemien: – Me har opplevd ein god auke