Møtet starter klokken 16.00 og Bygdanytt sender direkte fra møtet starter.

På listen over saker finner en blant annet Biosfære-prosjektet, tilstandsrapport fra skolene, klagesak om områderegulering for Valestrand sentrum og kommuneplan for oppvekst.

I begynnelsen av møtet blir det gitt en oppsummering etter gjennomgangen av pleie- og omsorgstjenestene i Osterøy kommune.