Droppar planane om å utbetre vegen med K5-stein

For teknisk krevjande å bruka K5-stein for å gje ny veg, samt gang- og sykkelsti forbi Grimesvingane.

Les hele saken med abonnement