Droppar planane om å utbetre vegen med K5-stein

For teknisk krevjande å bruka K5-stein for å gje ny veg, samt gang- og sykkelsti forbi Grimesvingane.

I 2017 satte vegvesenet i gang et forprosjekt for å finne ut om steinen frå den nye jernbana og E16 mellom Stanghelle og Arna kunne brukast til å fylla ut deler av Grimevatnet.

Les hele saken med abonnement