Byggjesaka i Mjeldalen vil truleg ikkje bli avgjort med det første