Klaga på behandlinga etter brorens død. No er avgjerda til Fylkesmannen klar.