Realiseringa av næringsområdet er enda eit lite steg nærmare