Truet Nav: – Refererte til det som skjedde i Bergen