Master på begge sider av fjorden vil blinka kvart tredje sekund