Vil ta lang tid før Bruvikvegen kan opna att etter raset