Hurtigbåt i Osterfjorden måtte få hjelp av Kystvaktens fartøy