Dette kan Bergen gjøre dersom nabokommunene sier nei til byvekstavtalen