Dette er status i VA-anlegget til Espevoll næringsområde