Det var 7. desember at nødetatene ble varslet om jordskredet på Votlo, der et bolighus var truffet. Kristine Anette Andersen (38) ble senere samme dag bekreftet omkommet.

Som Bygdanytt tidligere har omtalt, har geologer fra Sweco gått gjennom området der skredet gikk, for å vurdere faren for nye skred.

– Kartet viser tydelig at der skredet gikk er det fremdeles fare, som gjør at en må sette i gang tiltak for å sikre, sier ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF).

– Relativ høy fare

Onsdag kveld ble innbyggerne på Votlo kjent med innholdet i rapporten. Initiativet til møtet ble tatt av innbyggerne selv.

– Det var stor oppslutning og vi fikk formidlet hovedbudskapet fra rapporten. Noen spørsmål på svar ble gitt, men det gjenstår også en del ubesvarte ting, blant annet hvilke tiltak en kan gjøre for å redusere risikoen, sier Skeidsvoll.

I rapporten kommer det frem at geologene mener det fremdeles er relativt høy fare for jordskred i området der skredet gikk 7. desember. Skredfaren er størst ved langvarig og intens nedbør.

Det er i tillegg påvist steinsprangfare i østlige deler av Votlo.

– Ville ikke fått bygget i dag

Da jordskredet gikk på Votlo ble flere familier evakuert. De fleste evakuerte har nå fått flytte hjem igjen, men tre boliger er fremdeles frarådet å flytte tilbake til på grunn av skredfaren.

– Rådet om å ikke flytte tilbake i de tre evakuerte husene, opprettholder vi inntil videre, sier Skeidsvoll.

Området som er markert med brun farge, er der geologene fra Sweco mener det er størst fare for nye jordskred, og at det kan gå skred oftere enn hvert 100 år. Foto: Sweco

På Swecos faresonekart (bildet over) er Votlo delt inn i soner. Området som er markert med brunt, er der det er størst fare for jordskred. Rapporten viser at det kan gå skred her oftere enn hvert 100 år.

– De som bor i det oransje området ville ikke fått lov til å bygge hus i dag uten sikringstiltak, sier Skeidsvoll og tilføyer:

– Dette er krav som har blitt skjerpet opp gjennom årene.

I dette området mener geologen at det kan gå skred oftere enn hvert 1000 år. Der det er markert med gul farge, mener geologene at det kan gå skred oftere enn hvert 5000 år.

Anbefaler sikringstiltak

Ifølge rapporten er ikke faren for nye jordskred på Votlo akutt, men det påpekes at sikringstiltak bør iverksettes på sikt.

Kommunen venter nå på en geoteknisk rapport som vil gi svar på hvilke mulige sikringstiltak som kan bli iverksatt. I tillegg skal det bli utarbeidet en rapport med vurdering av overvannssystemet i området.

Funnene fra disse to rapportene vil bli presentert for innbyggerne på et folkemøte senere.

Stabilitetsvurderinger av fyllinger, murer og andre inngrep på enkelttomter vil grunneiere få informasjon om av kommunen, og den enkelte må kunne regne med å måtte utføre eventuelle sikringstiltak selv, opplyser kommunen.

Et bolighus ble truffet da det gikk et jordskred på Votlo 7. desember 2017. Kristine Anette Andersen, som bodde i huset, mistet livet. Foto: Anders Totland