HF «Ole Bull» balanserer på kanten av stupet

– Om ikkje grepa me no gjer for å redde sambandet vårt funkar, så er det over og ut, seier ein særs bekymra styreleiar i Osterøy ferjeselskap.