Dette bruker Osterøy pengane på, og slik blir det finansiert