(F.v.) Signe Sellevold, Irene Kinn Aarheim, Gunnveig Garnes og Edy Eide har jobba så sveitta spruta dei siste 48 timane for å gjere nye Sarepta klar til opning. Foto: Anders Totland

Opna butikk i rekordfart

– Kven treng vel crossfit når ein må flytte butikk, kjem det muntert frå Evy Eide i Sarepta blomster.