Fraktet farlig gods, men det kom ikke tydelig frem