– Vi er fornøyd med at vi med meklerens hjelp har kommet til en løsning slik at streiken i Akasia nå er avsluttet, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Barnehagestreiken startet 5. mai. Etter flere opptrappinger har 357 medlemmer vært i streik, og samtlige 20 barnehager i selskapet var tatt ut i streik.

Nesten 1.200 barn har vært uten et fullverdig barnehagetilbud i denne perioden.

Pensjon

I tillegg til at barnehagene åpner igjen, blir også driften i selskapet for øvrig gjenopptatt, opplyser Bratten.

Partene er enige om å opprette en ytelsespensjonsordning i tillegg til dagens innskuddspensjonsordning. De ansatte skal selv få velge hvilken ordning de ønsker.

– Vi er fornøyde med at vi har fått gjennomslag for hovedkravet vårt, en ytelsesordning som er lik for kvinner og menn, som varer livet ut og er forutsigbar, sier forhandlingslederne i de fire fagforbundene som har vært i konflikt: Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne. Også FO har hatt ett medlem i Akasia ute i konflikt.

Lettelse

– Det er en lettelse at ansatte, barna og foreldrene nå kan komme tilbake til en normal hverdag. Konflikten har vært en belastning for alle berørte og det er godt at vi fant fram til en løsning vi kunne samle oss om.

I tillegg er de enige om lønnsoppgjøret for 2016 og 2017 i tråd med resultatet i arbeidslivet for øvrig. To rettssaker i arbeidsretten og tingretten blir trukket og blir dermed ikke gjennomført, sier Bratten.