Byrådet kravde fjerning – det gjekk ikkje klageorganet med på