Derfor bidreg ikkje kommunen med midlar til Bullahuset