– Vi pågrep en person, som er mistenkt for å ha ført et motorisert løperhjul i alkoholisert tilstand, sier politiførstebetjent Vidar Almberg ved Bergen nord politistasjon.

– Motorisert løperhjul?

– Ja.

– Hvordan kom dere over denne personen?

– Han kolliderte.

– I hva?

– Det står det ikke i loggen, svarer Almberg og tilføyer at det ikke var andre involvert i ulykken.

Politiet har tatt blodprøve av personen de pågrep fredag. Saken vil bli etterforsket videre hos Bergen nord politistasjon, opplyser Almberg.

Almberg forklarar at selv om man kjører på et motorisert løperhjul, så er det regler og krav som må følges.

Statens vegvesen opplyser at motoriserte løperhjul, eller motoriserte tohjulinger, er tillatt på offentlig vei. En må imidlertid være 16 år eller eldre for å bruke et slikt kjøretøy, og promillegrensen er den samme som for bil: 0,2.

Du kan heller ikke bruke håndholdt mobiltelefon når du kjører.

Vegvesenet opplyser videre at en må følge de vanlige trafikkreglene, og at overtredelser som promillekjøring eller uaktsom kjøring kan straffes med bøter og fengsel.