Totalt går Nasjonal transportplan i minus med 179 milliarder kroner.

Det er samferdselsministeren selv, Frps Ketil Solvik-Olsen, som konkluderer med underskuddet, skriver VG.

«Samlet netto nytte for de nye prosjektene som startes opp er beregnet til minus 179 milliarder kroner», skriver statsråden i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP).

– Bygging av veier og jernbane som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, gjør Norge fattigere, advarer økonomiprofessor Steinar Strøm. Han er en av flere økonomer som reagerer og mener politikerne bruker investering i infrastruktur til å oppnå andre mål enn samfunnsøkonomisk nytte.

– Der nytten er lavere enn kostnaden, burde prosjektet få en helt konkret begrunnelse, sier han.

Høyres Nikolai Astrup leder Stortingets transportkomité og var saksordfører for NTP. Han påpeker at flere prosjekter har effekter som ikke fanges opp av lønnsomhetsmodellene.

– Samfunnsøkonomiske modeller er i hovedsak basert på fremkommelighet og reisetid. Operatunnelen ga ingen gevinst i reisetid, men gjorde det mulig å bygge en ny, stor bydel i Oslo. Denne effekten fanger ikke modellene godt nok opp. Det hadde også vært mer lønnsomt å satse på buss enn T-bane på 1960-tallet, men i dag priser vi oss lykkelig for at den er bygget, sier han.

(©NTB)