Ladestolpen nesten seksdoblet inntektene på ett år