En 32 år gammel småbarnsfar fra Bergen omkom da hengeren på et vogntog fikk sleng slik at det kom over i motgående kjørefelt og knuste varebilen han kjørte. Ulykken fant sted i 2011 i Hyvingstunnelen på E16 mellom Voss og Bergen, skriver Bergensavisen.

Mannens forsikringsselskap gikk til sak mot veivesenet med krav om 4,7 millioner kroner i erstatning fra staten, en sum selskapet allerede hadde betalt ut etter personskader og skader på kjøretøy.

Nordhordland tingrett dømte Vegvesenet til å betale erstatning på 3,1 millioner kroner og begrunnet det ifølge avisen med mangelfull risikovurdering av såpeglatt tunnel og utilstrekkelige tiltak.

Staten anket dommen, vant nylig fram ved Samferdselsdepartementet i Gulating lagmannsrett. I den nye domsslutningen er forsikringsselskapet dømt til å betale 385.000 kroner i sakskostnader.

«Det var uomtvistelig glatt, men noen trafikkfelle, slik det er anført av forsikringsselskapet, er det ikke grunnlag for å si at de rådende føreforholdene på ulykkestidspunktet utgjorde», heter det i dommen.

– Jeg er skuffet og overrasket over at de friksjonsmålingene som forelå ikke ble lagt til grunn av retten. Det ble styrende for resultatet, sier forsikringsselskapets advokat Ståle Hovda.