Osterøy Frp i harnisk over at rådmannen blanda seg inn i eit vedtak