Dei meiner det er ein dårleg ide å stenga Lakslia for bilar