Svart på kvitt: Arna-Stanghelle på prioriteringslista i NTP