Mer vedlikehold og mindre investeringer varsles i ny Nasjonal transportplan