Mistet forhjulet på E16: – Bilen traff bil i motgående felt