Store skilnader i bruken av munnbind i Arna og Osterøy