Tiandeklassingane (f.v) John Coldwell, Urte Vaitkeviciute, Simen Gjerstad og Sander Aarbakke håper at kommunen vil kjøpe den om lag 3,7 mål store tomta ved Låstadvatnet kor Skulestølen ligg. Alle foto: Anders Totland.

Vil kjempe for skulerommet i det fri

– Vårt mål er at kommunen skal kjøpe tomta slik at ungdommar i framtida skal få dei same opplevingane som oss, seier Osterøy ungdomsskule-elevar.