Det blir flere bomstasjoner og dyrere for hver passering