Arna-barnehager fikk 1,3 millioner kroner i støtte under streiken