Leitar etter ny plass for integreringsbustadene (abo)

Først blei integreringsbustadene sette opp på Valestrand. Så blei det vurdert å flytte dei til Hatland. No leitar kommunen etter ny plass for bygga.

Det var mange som reagerte med vantru då kommunen kunne melde at desse bustadane på Reigstad skulle huse psykisk sjuke, flyktningar og rusmisbrukarar. Nybygga hadde, mellom anna, vindauge vendt mot fjellveggen. No leitar kommunen etter ny plass for bygga på Geiteryggen, ved Lonevåg. Foto: Privat

  • Anders Totland

Les hele saken med abonnement