No er blålyssaka truleg avgjort (abo)

Medan heradsstyret i førre møte valde Rasken-tomta som blålystomt med knappast mogeleg margin, blei onsdag Oddalsmyra i staden vald samrøystes.

Heradsstyret brukte onsdag meir tid på å avklara om nokon er ugilde til å behandle saka, om kvar blålystomta skal plasserast, enn sjølve saka.

Les hele saken med abonnement