I 2017 har Bane Nor brukt 150 millioner kroner på vedlikehold og forebyggingstiltak for å sikre jernbanelinjen mot blant annet flom og skred, ifølge NRK.

Konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, regner med at de må ut med 200 millioner for lignende tiltak i 2018, og behovet for penger er mer enn det som er bevilget i neste års statsbudsjett. Det får konsekvenser for kundene.

– Det er ting vi skulle ha byttet som vi nå ikke får byttet. Vi må regne med at vi får større utfordringer på punktlighet og regularitet, altså ting som passasjerene kommer til å merke, sier han.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier bevilgningen nesten er doblet siden de blåblå kom i regjering.

– Samtidig er det er mange tiår med etterslep som vi skal gjøre en jobb for å fjerne. Vi øker bevilgningene, men vi er ikke i mål enda, sier han.