Måtte tilkalle politiet etter funn av mistenkelig boks