Fylkesmannen har oppheva nok eit vedtak i planutvalet