Større prisstigning på kollektivbilletter enn tidligere