Amerikanarane blei rørte til tårer av spektakulært naturfenomen