Utsett frist for sikringsarbeidet på Votlo

For å verna bustader i området mot nye skred, blei det sett i gong sikringstiltak.

Kommunen vedtok i desember å lage ein ny trasé for å leie bort overvatn på Votlo der skredet gjekk for tre år sidan. Dei har difor søkt om ny frist for å ferdigstille sikringsarbeidet. Foto: Votlo

  • Kristina Bøland

Eit av hovudtiltaka gjeld bortleiing av overvatn, men det er ikkje utført enno.

I heradsstyret før jul blei det gjort vedtak om ein ny trasé for bortleiing av overvatn.

Les hele saken med abonnement