Sjå illustrasjonar av korleis Arna kan bli i framtida