Gir ikkje opp gigantprosjektet på Valestrand

I fleire år har byggeprosjektet på Valestrand slitt med å selje nok bueiningar. – Men me jobbar kontinuerleg med realiseringa, seier dagleg leiar.