Skal arbeide midt i påska – det betyr buss for tog