Fryktar for skisesongen – klubben treng ny løypemaskin