Utvalet skulle diskutera etiske retningsliner. Problemet var at dei ikkje fanst.