Høgre-leiaren Thomas Kristiansen gir seg i politikken