Her kan det koma gang- og sykkelveg mellom Ytre Arna og Breistein