No er dei eitt steg nærare realisering av Fugledalen