Det var søndag kveld at det byrja å brenne i den nye Ulrikstunnelen mellom Arna og Bergen sentrum.

Det var cirka 600 meter inn i tunnelen frå Fløen-sida at det byrja å brenne i ein trafo. Då brannen starta var det tre arbeidarar i tunnelen, og det var ei stund knytt usikkerheit til kven som var gjort rede for.

– Det går fint med dei tre arbeidarane som var i tunnelen då brannen oppstod. Dei var på helsesjekk søndag og blir følgt opp av bedriftshelsetenesta i ettertid, seier Ingvild Eikeland, kommunikasjonsleiar i Bane Nor.

Startar gransking

Kvifor det byrja å brenne i tunnelen er foreløpig usikkert. Søndag kveld var brannvesenet inne i tunnelen for å sjå på brannstaden, og måndag skal politiet inn for å undersøke.

– Skanska Strabag kjem til å sette i gang ei gransking av kva som skjedde, slik at vi kan få kartlagt hendingsgangen seier Eikeland til Bygdanytt.

Ingvild Eikeland, kommunikasjonsleiar i Bane Nor. Foto: Mads René Trellevik

Noko av det ein må få svar på, er nøyaktig kva som skjedde i tunnelen då brannen starta.

Lite skadeomfang

I helga var det arbeid i nye Ulrikstunnelen, som etter planen skal bli tatt i bruk i 2020. Først i 2024 blir begge tunnelane tatt i bruk.

– Kva var årsaka til brannen?

– Brannen oppstod i samband med at mannskap frå entreprenøren skulle kopla til ein mobil trafo. Då byrja denne å brenna. Vedkomande som skulle kopla til trafoen kom seg ut på Fløen-sida, medan det kom to arbeidarar frå Arna-sida og sløkte brannen. Brannvesenet gjekk så i gang med ettersløkking.

– Blir arbeida med tunnelen forseinka grunna brannen?

– Nei, arbeida er alt starta opp att, så det var berre trafoen som blei skada, for ikkje å seia heilt øydelagt, svarar Eikeland.

Togtrafikken i den gamle Ulrikstunnelen blei stoppa i vel ein time søndag kveld på grunn av brannen.